PR. Consultant
 
 

     พีอาร์ โฟกัส  ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ครบวงจร โดยทำหน้าที่เป็นปรึกษาและผู้แทนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้กับธุรกิจและบริการ เผยแพร่เป็นที่รู้จักในสังคม และนำพาความสำเร็จ ตามที่ได้โฟกัสไว้อย่างดีที่สุด

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
 
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.