Event , VDO Presentation , Performance
 
 

     พีอาร์ โฟกัส  ให้บริการเสริมในการจัด Event ที่จะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ทั้งด้านธุรกิจ และ สังคม เพื่อให้เกิดความโดดเด่นชัดเจนอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเปิดตัวสินค้า งานออกบูธ งานกิจกรรม รวมทั้งการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิเช่น VDO Presentation , โบชัวร์ , แผ่นพับ , โปรเตอร์ เป็นต้น

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
 
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.