บีบอยด์ ซีจี ในกลุ่มทรู โชว์ฝีมือแอนิเมชั่น

สร้างสรรค์ภาพยนตร์การ์ตูนชุด “หลักสูตรโตไปไม่โกง”

เสริมแกร่งโครงการกรุงเทพเมืองสีขาว ของกทม

ดึงคาแรกเตอร์ชื่อดัง ป๊ะป๋าแพนด้า ครอบครัวตัวป่วนสร้างสีสันเอาใจเยาวชน

ข่าว PR Focus

บีบอยด์ ซีจี บริษัทในกลุ่มทรู   ชูศักยภาพการสร้างสรรค์แอนิเมชั่น ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนชุด หลักสูตรโตไปไม่โกง โครงการกรุงเทพเมืองสีขาวของ กรุงเทพมหานคร ทั้งแบบเรื่องยาวสำหรับฉายในโรงภาพยนตร์   และรูปแบบทีวีซีรี่ส์ เพื่อออกอากาศในช่องฟรีทีวี และเคเบิลทีวี ดึงคาแรกเตอร์ขวัญใจเด็กๆ ป๊ะป๋าแพนด้า ครอบครัวตัวป่วน ร่วมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการ ทั้งความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักในความเป็นธรรม พอเพียง และทำเพื่อส่วนร่วม   ด้วยรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวที่สนุกสนาน ตื่นเต้น แนวแอ็คชั่น แฟนตาซี พบกับ ป๊ะป๋า คุณแม่แพนด้า มีมี่ และเปาเปา ในบทบาทใหม่ ฮีโร่ผู้ผดุงความยุติธรรมแห่งโลกอนาคต มั่นใจเยาวชนสามารถซึมซับข้อคิด เข้าถึงสาระได้ง่าย   ด้วยสื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น พร้อมเติบโตเป็นคนซื่อสัตย์ กล้าหาญ และไม่นิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องทั้งปวง

 

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "กรุงเทพมหานคร  ดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาว  (Anti – Corruption) “หลักสูตรโตไปไม่โกงตั้งแต่ปี 2553 เพื่อปลุกกระแส และปลูกฝังค่านิยม (Value Based Approach) เรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากสังคมในวงกว้าง กทม. จึงต้องการขยายผลโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตรโตไปไม่โกงจากระดับโรงเรียนสู่สังคม โดยการปลูกฝังค่านิยมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย  และที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยร่วมมือกับบริษัท บี บอยด์ ซีจี ในกลุ่มทรู ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น         ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานดังกล่าว      จะเป็นสิ่งเร้าที่สามารถปลุกกระแสให้ทุกคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ

 

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บี บอยด์ ซีจี จำกัด ในกลุ่มทรู กล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานคร ไว้วางใจบริษัท บี บอยด์ ซีจี ในกลุ่มทรู      ให้เป็นผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น สำหรับหลักสูตรโตไปไม่โกง โครงการกรุงเทพเมืองสีขาว  โดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตผลงานแอนิเมชั่นของบี บอยด์ ซีจี ผนวกกับศักยภาพด้านการสื่อสารกลุ่มทรู สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนับสนุนโครงการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้   โดยภาพยนตร์การ์ตูนชุดหลักสูตรโตไปไม่โกง จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เด็กๆ ต้องพบในชีวิตประจำวัน พร้อมนำหลักคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักในความเป็นธรรม พอเพียง และทำเพื่อส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ในการจัดการแก้ปัญหา   ทั้งนี้ บี บอยด์ ซีจี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับกรุงเทพมหานคร และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำดีเพื่อสังคม ปลูกฝังเยาวชนให้คิดดี ทำดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อม

 

นายชีวิน (บอย) โกสิยพงษ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านวิสัยทัศน์งานครีเอทีฟ บริษัท บี บอยด์ ซีจี จำกัด ในกลุ่มทรู กล่าวว่าภาพยนตร์การ์ตูน ชุดหลักสูตรโตไปไม่โกง นำเสนอด้วยรูปแบบแอนิเมชั่น แนวแอ็คชั่น แฟนตาซี เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงและซึมซับเนื้อหาได้ง่าย   โดยดำเนินเรื่องผ่านคาแรกเตอร์ชื่อดังจาก ป๊ะป๋าแพนด้า ครอบครัวตัวป่วน การ์ตูนแนวคอมมาดี้ส่งเสริมสถาบันครอบครัว นำแสดงโดย 4 สมาชิกสดใสน่ารักของครอบครัวป๊ะป๋าแพนด้า ได้แก่ ป๊ะป๋า คุณแม่แพนด้า มีมี่ และเปาเปา ที่จะพลิกบทบาทเป็น แพนด้าแมน แพนด้าวูแมน แพนด้าเกิร์ล และแพนด้าบอย ฮีโร่ผู้ผดุงความยุติธรรมแห่งโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมและการฟุ้งเฟ้อ ดำเนินเรื่องอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน สอดแทรกข้อคิดที่ดี เปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง คนดี และ คนโกง พร้อมปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ กล้าหาญ และไม่นิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องทั้งปวง  โดยจะนำเสนอทั้งเป็นเรื่องยาวสำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ และรูปแบบทีวีซีรี่ส์เพื่อเผยแพร่ในฟรีทีวี และเคเบิลทีวี

นายธานินทร์ ติรณสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บี บอยด์ ซีจี จำกัด ในกลุ่มทรู กล่าวว่า นอกเหนือจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น บริษัท บี บอยด์ ซีจี ยังผลิตเพลงนำและเพลงประกอบภาพยนตร์  รวมทั้งจัดทำสื่ออื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book ที่สามารถแสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน ตลอดจนจัดทำไฟล์ภาพจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น  เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน และประกอบกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อีกด้วย

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.