ทรู เติมพลังใจพนักงาน มอบทุนการศึกษาประจำปี 2555

พร้อมสิทธิ์ใช้บริการ อัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต 10 Mbps แก่บุตรชาวทรู

ข่าว PR Focus

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (แถวหลังสุด - กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร   มอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาประจำปี 2555 แก่บุตรของพนักงานกลุ่มทรู จำนวนทั้งสิ้น 630 ราย พร้อมสิทธิ์ใช้บริการ อัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต ความเร็ว 10 Mbps. จากทรูออนไลน์ นาน 12 เดือน เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกรัก หนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4C (Caring, Credible, Creative, Courageous) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา ต้องการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานในกลุ่มทรู ตลอดจนปลูกฝังให้ลูกหลานชาวทรู ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน เติบโตเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีของสังคม

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.