ไซโก มอบเงินแก่ มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนโครงการ “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”

ข่าว PR Focus

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท  จาก นายบุรินทร์  วงศ์สงวน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร และนายภูริช  มหาดำรงค์กุล (ที่ 2 จากขวา)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์พืชเกษตร และรักษาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เติบโตง่าย และให้ผลผลิตดี เพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านทั่วไป และประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ให้สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ในยามตกทุกข์ได้ยาก ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนาฯ  เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด                                   

อัปสร  รอดภัย (กิ๊ฟ) : ชมพูนุท แผ่รุ่งเรือง (แพรว)                           

Tel : 02-255-1245 ต่อ 502, 512

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.