ข่าวประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. – ๑๕:๐๐ น
ณ โถงรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ททท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

ข่าว PR Focus

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. – ๑๕:๐๐ น. ณ โถงรับรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยคณะผู้ร่วมจัดงาน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) และผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง แถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ณ โถงรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ททท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานร่วมจัดกว่า 14 หน่วยงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มิได้เป็นดั่งการเดินทางทั่วไป   แต่ได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างอเนกอนันต์ เกิดเป็นแหล่งทรัพย์สินแห่งแผ่นดินที่ยั่งยืน   ททท. จึงได้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ณ เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี       และร่วมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา อันเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยที่จะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์มหามงคลนี้  ททท.  จึงเผยแพร่และนำเสนอโครงการในพระองค์ให้ประชาชนประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ     ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการในพระองค์ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง สร้างการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี  ตั้งแต่วันที่ ๒๑- ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.  ณ เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย   เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวที่ประชาชนสามารถเดินทางตามไปร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพได้ ในแนวความคิดในการเดินทางมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ด้วยการรวบรวมกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ความโดดเด่นอยู่ที่การนำโครงการหลวงมาจำลองไว้ในเพลนนารีฮอลล์  พร้อมด้วยพรรณไม้ดอก ไม้ผลที่ปลูกเฉพาะงานนี้กว่าหมื่นต้น   จัดเป็นพื้นที่สวนให้ชื่นชมและซื้อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เหมือนอยู่ท่ามกลางโครงการหลวง นอกจากนี้  ยังรังสรรค์กิจกรรมน่าชมอีกมากมาย ได้แก่
๑. สู่มหัศจรรย์การแสดงวิจิตรงดงาม ในพิธีเปิดด้วยการแสดงชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ และขบวนแห่ชุดสยามประภัสสร และ การแสดงชุดพิเศษทุกวัน อาทิ การบรรเลงเพลงจากวงออร์เคสตรากับการร้องเพลงประสานเสียงรวมใจครั้งแรกจากวงดุริยางค์ 3 เหล่าทัพ  ร่วมกับผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนักแสดงรวมกว่า ๒๐๐ คน รวมทั้งการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงจากศิลปินทุกแขนงทุกวัน
๒. เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์โครงการในพระองค์ และอลังการสวนโครงการหลวงกลางกรุง โรงงานดอยคำรวมทั้งผลิตภัณฑ์คัดพิเศษจากร้านภูฟ้า ร้านภัทรพัฒน์ ร้านจิตรลดา ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ  และโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย
๓. ชมความงามของชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับกาลสมัย และเคยฉลองฉลองพระองค์เป็นแบบอย่างได้อย่างสง่างาม พร้อมนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สวยงาม
๔. นิทรรศการเทิดพระเกียรติแบบสื่อประสมเชิงโต้ตอบ(interactive)   นิทรรศการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ความสุขสุดขอบฟ้า”  และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ  บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
๕. ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ ด้วยการส่งภาพถ่ายจากพื้นที่โครงการในพระองค์ ที่สะท้อนความงามและความคิดดีๆ เข้ามาประกวดภาพถ่ายในโครงการ "ภาพเล่าเรื่องเบื้องพระยุคลบาท” ชิงถ้วยพระราชทาน
๖. ชมการประกวดโคมประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มาร่วมประกวด เป็นการรวมงานออกแบบตกแต่งพื้นที่เข้ากับงานประดิษฐ์ฝีมือชั้นสูง สร้างสรรค์เป็นโคมประดับ และรับการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
๗. ชมเส้นทางมหัศจรรย์ใต้ร่มพระบารมี ที่รวบรวมเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวจากโครงการในพระองค์มาให้ประชาชนชื่นชมและสามารถเดินทางไปเองได้ พร้อมบริการจัดทริปเดินทางเฉพาะคน กลุ่ม หรือ บริษัท ในราคาพิเศษ
 นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง ตั้งแต่ อาหารคาว หวาน ลือชื่อระดับโลก  สำหรับผู้ชื่นชอบกาแฟ ขอเชิญพบกับกาแฟสดชาวเขาและขนมเลิศรส ทั้งอร่อยและคุณภาพสูง รวมทั้งกิจกรรมอื่นให้ร่วมสนุกมากมาย 
โครงการต่างๆ  เกิดขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั่วทุกถิ่น   จนบัดนี้โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวเหลือคณานับที่ถ่ายทอดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อให้เกิดบูรณาการ และแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึง ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เดินทางตามรอยพระราชดำริ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองไทย และเป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินตลอดไป

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.