มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เปิดตัวโครงการ ที.ไอดอล…ครูต้นแบบ

ป้อนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ข่าว PR Focus

รองศาสตราจารย์ นงนุช สุขวารี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ที.ไอดอล...ครูต้นแบบเพื่อให้ครูที่มีทักษะ กระบวนการสอน  และมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21” ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ ครู และนักเรียนทั่วประเทศเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่าน http://e-learning.kusol.org ได้ตลอด 24ชั่วโมง โดยเปิดตัวโครงการ ฯ ณ ห้องเรอนัวร์  โรงแรมโนโวเทล  สยามแควร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.