เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้าง ที.ไอดอล

ผ่านเว็บไซด์ http://e-learning.kusol.org

ข่าว PR Focus

มูลนิธิศักดิ์ศักดิ์พรทรัพย์ โดย รศ.นงนุช สุขวารี  (กลาง) ผู้อำนวยการโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดตัวเว็บไซด์ http://e-learning.kusol.org โดยมุ่งสร้างโลกแห่งการเรียนรู้ให้ของ ครูและบุคลากรด้านการศึกษา ให้มีเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย และกลายเป็น ที.ไอดอล...ครูต้นแบบ [T.IDOL] ที่มีคุณภาพของสังคมไทย ซึ่งภายในเวบไซด์ http://e-learning.kusol.org จะมีหลักสูตรและคลิปวิดีโอ แนะนำการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังถือเป็นแหล่งรวมแบบทดสอบและเฉลยข้อสอบโอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มากที่สุดในขณะนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมหลักสูตรวิชาต่างๆ ในระดับมัธยมต้นไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบุคลากรด้านการศึกษา ให้ก้าวสู่การเป็น ที.ไอดอล...ครูต้นแบบ [T.IDOL] ที่สมบูรณ์แบบ  ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ครู, นักวิชาการ, บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมต้นทั่วประเทศ ร่วมเก็บเกี่ยวความรู้จากคลังความรู้ขนาดใหญ่  ภายในเวบไซด์ http://e-learning.kusol.org ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.