ส.ป.ก. [สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม]

จัดงาน “ชุมนุมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่”

ข่าว PR Focus

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [...] จะจัดงาน “ชุมนุมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่” ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2555 นี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ให้มีองค์ความรู้ในการแข่งขันด้านการตลาด และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวก้าวสู่อาชีพเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่สนใจก้าวสู่อาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร, สัมมนารับความรู้จากเหล่าปราชญ์การเกษตร, สนุกกับ 100 ฐานสารพันความรู้   พร้อมเลือกชมสินค้านานาชนิดจากกลุ่มเกษตรกรตัวจริง ที่จะมาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.