ทรู ยินดีให้ความร่วมมือ กสท. ในการปรับแก้สัญญาตามมติ กทค.

ข่าว PR Focus

ตามที่มีการรายงานข่าวผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่มีคำสั่งให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินการแก้ไขข้อสัญญา โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และกลุ่มทรู เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 นั้น

 

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดข้อสัญญาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ตามมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  โดยประเด็นต่างๆ ที่ กทค. มีคำสั่งให้ กสท. ดำเนินการแก้ไขนั้น  เป็นข้อปฏิบัติที่บริษัทฯ  ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า  กสท. และทรู จะสามารถร่วมมือกันในการดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อยได้ด้วยดี  และบริษัทฯ ขอยืนยันกับลูกค้าว่า การให้บริการทรูมูฟ เอช 3G+ ยังคงเป็นไปตามปกติ ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.