“ประมงรวมใจ รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติ”

ข่าว PR Focus

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จะจัดงาน ประมงรวมใจ รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติภายใต้โครงการรณรงค์ “สร้างความตระหนัก รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติด้านการประมง” โดยจะมีกิจกรรมบันเทิงและส่งเสริมความรู้ด้านการประมงที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรด้านการประมง และประชาชนทั่วไป ได้แก่ พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวนกว่า 7 ล้านตัว คืนสู่แหล่งต้นน้ำ , จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยะกว้างไกล น้ำพระราชหฤทัยสู่ปวงประชา” , จัดนิทรรศการด้านการประมงและยุทธวิธีในการรับมืออุทกภัย  อีกทั้ง  ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังจากรายการชิงช้าสวรรค์ “วงจ่านกร้อง” ,  สนุกสนานกับกิจกรรมแข่งขัน “จับปลามือเปล่า” และ “แข่งกินปลาเผา” นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด และการออกร้านอาหาร อาหารอร่อยปรุงจากปลานานาชนิดอีกมากมาย    จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เที่ยวชมงานได้ที่ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก   ระหว่างวันที่  14-15 กรกฎาคม  2555  นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.