ทรู ร่วมมือกับ ราชภัฏสวนดุสิต ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารงานบริการ

ข่าว PR Focus

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฏิบัติการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารงานบริการ ร่วมส่งเสริมการทำวิจัยและงานวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างคณาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญของทรู นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับทรูหลังจบการศึกษา ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับการความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบุคลากร ยกระดับงานบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.