ทรู ปลื้มผลงานคลิปวิดีโอ “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2” ประทับใจทั้งคุณภาพและเทคนิค พร้อมหลากหลายความรู้แบ่งปันจากทั่วประเทศ คัดเลือก 3  สุดยอดคลิปวิดีโอ รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพร้อมมอบทุนการศึกษาและตู้ปลูกปัญญา รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ร่วมชื่นชมกว่า 2,100 ผลงานประกวดได้ที่ www.trueplookpanya.com

 

ข่าว PR Focus

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ชื่นชมผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวดสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2” หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ที่โดดเด่นขึ้นทั้งคุณภาพ เนื้อหา และเทคนิค รวมทั้งจำนวนชิ้นงานที่ส่งมาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศ คัดสรรสุดยอด 3 ผลงานรับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ผลงาน การโต้วาที ศาสตร์แห่งวาทศิลป์ และ ทฤษฎีราหูอมจันทร์ The Dark of Shadow” ในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลงาน ต้นกล้า ในประเภทกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกทีม และมอบ ตู้ปลูกปัญญา นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ แก่โรงเรียนในสังกัดของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท ผู้สนใจร่วมชมผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดรวม 2,100 ผลงาน ทั่วประเทศ ผ่านคลังความรู้ดิจิทัลคู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้ที่ www.trueplookpanya.com

 

นายวิเชาว์ รักพงษ์ไพโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า น่ายินดีที่มีผู้มีความรู้ความสามารถจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ในโครงการสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ทั้งประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมมากถึง 2,100 ชิ้น ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการให้ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นแหล่งความรู้ คู่คุณธรรม เป็นเครือข่ายสังคมการศึกษาในยุคดิจิตอล  ให้ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสารทั้งสาระทางวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด ทั้งคุณภาพด้านเนื้อหาสาระที่สามารถอธิบายข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย ครบถ้วนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม และเทคนิคการผลิตที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าทึ่ง ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ได้รับรางวัลทุกทีม จะได้รับทุนการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น ครั้งนี้จัดให้มีรางวัลพิเศษ ตู้ปลูกปัญญา นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย มอบเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนในสังกัดของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท โดยกลุ่มทรู พร้อมสานต่อโครงการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คนไทยทั่วประเทศสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแบ่งปันความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้เยาวชน เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของชาติ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาที่เจริญอย่างยั่งยืน  นายวิเชาวน์ กล่าวสรุป

 

นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญาดอทคอม กล่าวว่าผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวด โครงการทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2 ได้รับการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส จากทุกสาขาวิชา โดยมีเกณฑ์การตัดสิน 3 แนวทาง ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ, ความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพผลงาน ภาพ และเสียง ซึ่งนอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ ในทั้ง 2 ประเภทแล้ว ยังเพิ่มรางวัล Popular Vote อีก 10 รางวัล ให้แก่คลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิ์เป็น สมาชิกต้นแบบ ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม พร้อมโอกาสออกสื่อต่างๆ ของเว็บไซต์ อาทิ รายการทรูปลูกปัญญาดอทคอม ทาง True Explore 1 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 15) และนิตยสารปลูก อีกด้วย

 

โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอมครั้งที่ 2 หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 2,100 ผลงาน ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มวิชาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 1,620 ผลงาน จาก 790 โรงเรียน และ 2.ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 480 ผลงาน โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ และมีรายละเอียดดังนี้

 

ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้-

แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1.     ระดับประถมศึกษา

        ผลงาน  การโต้วาที ศาสตร์แห่งวาทศิลป์ (วิชาภาษาไทย) โดยทีม PD Club

        โรงเรียนบ้านนายเหรียญ  กรุงเทพมหานคร

2.     ระดับมัธยมศึกษา

ผลงาน ทฤษฎีราหูอมจันทร์ The Dark of Shadow” (วิชาวิทยาศาสตร์)
โดยทีม
Save the Earth Cinematography โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา

 

ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

1.         ผลงาน  ต้นกล้า  โดยทีม 1.36FILMS (จ.ปทุมธานี)

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผลการตัดสิน และชมคลิปวิดีโอของทุกผลงานที่ได้รับรางวัลผ่าน www.trueplookpanya.com หรือติดต่อ ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร. 02-699-6699, 02-699-1747 หรืออีเมล์ admin@trueplookpanya.com

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.