กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกาศผลผู้ชนะเลิศ “พิราบน้อย” ประจำปี 2554สร้างสรรค์สื่อมวลชนคุณภาพสู่โลกข่าวอนาคต

ข่าว PR Focus

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ยืนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ยืนที่ 5 จากขวา) นายกสมาคมฯ แสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ พิราบน้อย ประจำปี 2554 และทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการตัดสินจากผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจริงของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ     ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติประจำมหาวิทยาลัยเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 15 ฉบับ จาก 15 มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นผลงานประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ จำนวน 24 ชิ้นงาน จาก 13 มหาวิทยาลัย ประเภทสารคดีเชิงข่าว จำนวน 22 ชิ้นงาน จาก 10 มหาวิทยาลัย และประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 ชิ้นงาน จาก 7 มหาวิทยาลัย โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพสื่อสารมวลชน มีดังนี้

·      รางวัล หนังสือพิมพ์ ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ได้แก่   “นสพ.อ่างแก้ว”          จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล     ได้แก่     -นสพ.หอข่าว จากม.หอการค้าไทย

-นสพ.ลานมะพร้าว จากม.บูรพา

รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

 

·    รางวัล ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ได้แก่เรื่อง“ผุดเว็บผลิตเอเยนต์หวยใต้ดิน”
         โดยนสพ.หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่า 15,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ -เรื่อง แฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว นสพ.หอข่าว  ม.หอการค้าไทย

     -เรื่อง ป.ตรี 8 พัน ป.โท 3 หมื่น  นสพ.อ่างแก้ว  ม.เชียงใหม่

            รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 7,500 บาท

 

·    รางวัล สารคดีเชิงข่าวดีเด่นดีเด่น

          ได้แก่   เรื่อง “คนลาวไร้รัฐ”

                   โดยนสพ.สื่อมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

และปีนี้ คณะกรรมการฯ ตัดสินใจเพิ่มรางวัลชมเชยให้กับประเภทสารคดีเชิงข่าวเป็นครั้งแรก โดยมี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล     ได้แก่     -เรื่อง ‘Bikexenger อาชีพพิทักษ์โลก
             โดยนสพ.บัณฑิตย์โพสต์ จากม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-เรื่อง ชาวบ้าน อ.บ้านค่าย รวมกลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี โดยนสพ.ลานมะพร้าว จากม.บูรพา

         รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

·         รางวัลประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม

 ปีนี้ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น

 มีเพียงรางวัลชมเชยเพียงรางวัลเดียว ได้แก่ เรื่อง คดีฟ้องโรงงานน้ำตาลวังขนาย
                                                             โดยนสพ.อินทนิล จากม.มหาสารคาม

             รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

 

โครงการ พิราบน้อย  เป็นความร่วมมือของสถาบันวิชาชีพสื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ กับองค์กรภาคเอกชน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้สนับสนุนโครงการเพียงรายเดียวมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนที่ศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีจิตสำนึกของการนำเสนอข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก การประกวดหนังสือพิพม์/ข่าว/สารคดีเชิงข่าว/ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย ซึ่งเริ่มในปีพ.ศ. 2538 เพื่อฝึกฝนทักษะ  ทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนในอนาคต

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.