ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประกาศรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554

ข่าว PR Focus

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู ประกาศผลรางวัลสุดยอดข่าว สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 และมอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร เงินรางวัล พร้อมแสดงความยินดีกับคณะนิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลสุดยอดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  สารคดีเชิงข่าววิทยุ และข่าวประกอบเสียงวิทยุกระจายเสียง จากผลงานของเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 88 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานข่าวประกอบเสียงวิทยุกระจายเสียง  18 เรื่อง ผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุ 37 เรื่อง และผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 33 เรื่อง ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เมื่อเร็วๆ นี้  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

 

รางวัลข่าวประกอบเสียงวิทยุกระจายเสียง

รางวัลดีเด่น

            (ไม่มีผลงานได้รับรางวัล)

รางวัลชมเชย  ได้แก่

1. เรื่อง "โครงการจำนำข้าว"

    จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

2.เรื่อง "นักวิชาการ-ผู้ประกอบการตั้งคำถามกับโครงการ Clean Food Good Taste"

   จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

3.เรื่อง "มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา"

   จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

4.เรื่อง "กฎหมู่เหนือกฎหมาย"

   จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ

รางวัลดีเด่น  ได้แก่

เรื่อง "ยามเฝ้าทะเล"

จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลชมเชย  ได้แก่

1. เรื่อง "ตระหนักรับมือภัยพิบัติ"

    จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

2.เรื่อง "รับมืออย่างไรกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง แท็ปเล็ต"

   จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์

รางวัลชมเชย อันดับ 1  ได้แก่

เรื่อง "พนักงานบริการวัยชรา ผู้โหยหาความเท่าเทียมจากสังคม"

จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่

เรื่อง "ทิ้งพระ"

จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 18,500  บาท

รางวัลชมเชย อันดับ 3 ได้แก่

เรื่อง "ตามรอยฝัน...วันของม้ง"

จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 16,500  บาท

รางวัลชมเชย อันดับ 4 ได้แก่

เรื่อง "เรื่องใหญ่ของปูตัวเล็ก"

จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท

 

หมายเหตุ       ติดตามรายละเอียดผลการตัดสินและคำอธิบายประกอบที่ www.thaibja.org

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.