กลุ่มทรู ห่วงใยสื่อมวลชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบชุดเครื่องดื่ม-อาหารพร้อมรับประทาน ผ่านสมาคมนักข่าวฯ

ข่าว PR Focus

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้อำนวยการ ด้านบริหารแบรนด์ และสื่อสารการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 100,000 บาท รวมทั้งชุดเครื่องดื่มทรู อาหาร และไข่สมุนไพรพร้อมรับประทานรูปแบบใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่าผลิตภัณฑ์รวม 115,000 บาท โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนางสาว อศินา พรวศิน ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้สนับสนุน     กิจกรรมของศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.) ซึ่งทำหน้าที่ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว

News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.