กลุ่มทรูยืนยันความพร้อมโครงข่าย ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ดอนเมือง พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจพนักงาน

ข่าว PR Focus

กลุ่มทรู โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านปฏิบัติการโครงข่าย และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานีหลักสายส่งสัญญาณปทุมธานี สำนักงานเขตปฏิบัติการแจ้งวัฒนะ และสำนักงานเขตปฏิบัติการดอนเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้งมอบสิ่งบำรุงขวัญแก่พนักงานประจำสถานีหลักทั้ง 3 แห่ง ที่ต้องปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องในการดูแลรักษาอุปกรณ์ และโครงข่าย พื้นที่ปทุมธานี บางพูน นวนคร ธัญบุรี รังสิต แจ้งวัฒนะ ดอนเมือง เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มทรูสามารถใช้บริการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.