ทรูมูฟปลื้ม...ทำได้เกินคาดซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศก่อนกำหนดจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศได้มากกว่า 95 %

ข่าว PR Focus

ตามที่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศ          ก่อนกำหนดจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 ตามนโยบายของบริษัท   ที่จะชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงคืนทันทีเมื่อมีความพร้อมนั้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการแสดงความจำนงที่จะขายคืนหุ้นกู้ในช่วงแรก ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศแสดงความจำนงขายคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2556 และ 2557 ได้มากถึงร้อยละ 98 และร้อยละ 95 ตามลำดับ     

 

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กลุ่มทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศของทรูมูฟก่อนกำหนดในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศเป็นอย่างดี ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถลดเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนขยายธุรกิจสื่อสารไร้สายของกลุ่มทรูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย และบริษัทยังคงมุ่งมั่นลดภาระ หนี้สิน ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.