ทรูเชิญชวนร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพร้อมทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

ข่าว PR Focus

กลุ่มทรู เชิญชวนเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ ส่งคลิปวิดีโอร่วมประกวด สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2”หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานออนไลน์ผ่าน www.trueplookpanya.com หรือที่ตู้ปลูกปัญญา ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2554 สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ หรือ 02-699-1747, 02-699-6699

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2”หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทย ซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลอื่นๆ พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนในสังกัดของผู้ชนะยังจะได้รับ ตู้ปลูกปัญญานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากเยาวชนและบุคคลทั่วไปเช่นการประกวดครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันถึง 2,700 ผลงานทั่วประเทศ

 นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญาดอทคอม กล่าวว่าโครงการทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2” เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 15 นาที โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดรับผลงานจากผู้ประกวดในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เนื้อหาของวิดีโอต้องเป็นเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งใน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและอยู่ในระดับที่ผู้แข่งขันกำลังศึกษา และประเภทที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น เปิดรับผลงานจากผู้ประกวดในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ทีมละไม่เกิน 3คน นำเสนอเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และเปิดโอกาสให้ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

 

สำหรับรางวัล แบ่งเป็นประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท โดยโรงเรียนในสังกัดของทีมที่ชนะยังจะได้รับตู้ปลูกปัญญาแห่งละ 1 ตู้ และรางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท สำหรับประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท, ชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Popular Vote จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมได้รับสิทธิ์เป็น สมาชิกต้นแบบ ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม พร้อมโอกาสออกสื่อต่างๆ ของเว็บไซต์ อาทิ รายการทรูปลูกปัญญาดอทคอม ทาง True Explore 1 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 15) และนิตยสารปลูกอีกด้วย

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและอัพโหลดผลงานได้ที่ www.trueplookpanya.com หรือผ่านตู้ปลูกปัญญา ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร.02-699-1747, 02-699-6699 หรืออีเมล์ admin@trueplookpanya.com

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.