บีเอฟเคที ลงนามร่วมกับแซดทีอี ขยายโครงข่าย HSPA  ในพื้นที่ภาคใต้

ข่าว PR Focus

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์  ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ SUPPLY & SERVICE กับ บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) โดย มร. จาง เสียวเข่อ กรรมการผู้จัดการ (กลาง) เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สถานีฐาน (UTRAN) ใน โครงการเฟส 1 เพื่อเดินหน้าขยายโครงข่าย HSPA และระบบสถานีฐานของบีเอฟเคที ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้       

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.