เฮลธ์ อิมแพค ร่วมกับ โรงพยาบาล วิภาวดี  จัดกิจกรรมเดือนผู้สูงอายุ 

บรรยายพิเศษเรื่อง "ผู้สูงวัย  ใจแข็งแกร่ง  สุขภาพแข็งแรง"

ข่าว PR Focus

               นพ.พร้อมพงษ์  พีระบูล (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี  จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  "ผู้สูงวัย ใจแข็งแกร่ง  สุขภาพแข็งแรง" โดยมี พญ. อัมพร  เปรมปรี  (ที่ 3จากขวา)  อายุร-แพทย์โรคหัวใจ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  โดยในการจัดงาน ได้เชิญ   ครอบครัว  โบสุวรรณ  คุณแม่ พนิตยา ภู่ชอุ่ม  กับ คุณประกาศิต   โบสุวรรณ  (คุณปั๋ง)  ดารานักแสดง และคุณนินนาท   โบสุวรรณ  (พี่ปอนด์) มาร่วมสนทนาเรื่องการ ดูแลผู้สูงวัย  ให้สุขภาพกายใจเกิน 100 และวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ในงาน  เภสัชกรหญิง กรรณิการ์ เอกศักดิ์ ( ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เฮลธ์      อิมแพค จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูแคล นวัตกรรมใหม่ผงชงดื่มแคลเซียมผสมคอลลาเจน เพื่อกระดูกที่แข็งแรงและ แคลจี วิทยาการใหม่ โปรตีนบำรุงข้อ ได้นำเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก ไปบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฟรี  ณ ลานกิจกรรม    ชั้น G  อาคาร 2 เมื่อเร็วๆ  นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.