กลุ่มทรู จัดบรรยายพิเศษ “True Leadership & Innovation Forum ครั้งที่ 20

หัวข้อ คนไทยทะยานฟ้า

สนองนโยบาย มุ่งสู่ความเป็นผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ข่าว PR Focus

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดบรรยายพิเศษ True Leadership & Innovation Forum ครั้งที่ 20 หัวข้อ  คนไทยทะยานฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.  ซีพี ออลล์ เป็นวิทยากรในฐานะผู้บริหารที่นำบริษัทไทยสู่ระดับโลก และ ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ในฐานะนักประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของกลุ่มทรูที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านความเป็นผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ มีผู้บริหารกลุ่มทรูให้การต้อนรับ นำโดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายงานคอนเวอร์เจนซ์และกรรมการผู้จัดการกลุ่มลูกค้าธุรกิจ, นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารงานลูกค้า,นายเกษม กรณ์เสรี (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร, นายธาดา เศวตศิลา  (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและบริการ

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.