ทรู มอบคอมพิวเตอร์แก่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ร่วมสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพผู้ต้องโทษในเรือนจำ

ข่าว PR Focus

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพัฒน์นรี พิบูลกุลพัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารข้อบังคับกิจการโทรคมนาคม มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่องให้แก่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนางสมจิต  จุฬารัตน (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการ    ฝึกอาชีพผู้ต้องโทษในเรือนจำ จังหวัดยโสธร เตรียมความพร้อมนำความรู้ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษแล้วอันเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ ในการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมของเด็ก เยาวชน และคนไทยทั้งประเทศให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตัวเอง   อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติในอนาคต  ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.