ทรู ย้ำองค์กรความเป็นเลิศด้านการตลาด
รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2009  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ข่าว PR Focus

นายอติรุฒน์   โดทวีสุขแสนสุข  กรรมการผู้จัดการ คอนเวอร์เจนซ์ กลุ่มทรู  และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกลุ่มทรู รับมอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Thailand Corporate Excellence Awards 2009”  ย้ำการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2    ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  [TMA]  นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังเป็น 1 ใน  5 องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)  งานมอบรางวัลจัดขึ้น     ห้องคริสตัล ฮอลล์  โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  เมื่อเร็วๆ นี้  

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.