ผลการขายหุ้นกู้ทรูประสบความสำเร็จเกินคาด

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งผลการขายหุ้นกู้มีประกันในเบื้องต้น ได้รับความสนใจจากประชาชนเกินความคาดหมาย สะท้อนความมั่นใจในการดำเนินงานของกลุ่มทรูในระยะยาว  กำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 7 กรกฎาคม นี้ 

 

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ตามที่
ทรูได้ออกหุ้นกู้อายุประมาณ 5 ปี
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.5.% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้   มีประชาชนให้ความสนใจลงทุนเป็นมูลค่าสูงถึง 6,183 ล้านบาท      การขายครั้งนี้ถือว่าเกินความคาดหมายของบริษัทซึ่งประมาณไว้ 5,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 7,750 ล้านบาท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการขายภายใต้สถานการณ์การเมืองที่อ่อนไหว รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจของผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความมั่นใจต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ตัดสินใจเลือกหุ้นกู้ทรูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนขณะนี้ 

 

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งเปิดจองซื้อช่วงวันที่ 26 มีนาคม ถึง 1 เมษายน  2552   เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ชำระคืนหนี้ปัจจุบันของบริษัท โดยไม่เพิ่มมูลหนี้ใหม่แต่อย่างใด (Refinance) ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน  เตรียมพร้อมรองรับธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มทรู    โดยบริษัทกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 7 กรกฎาคม นี้ 

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.