โรช ไดแอกโนสติกส์ ร่วมกับ ศิริราชพยาบาล

จัดอบรมระยะสั้น การรักษาครรภ์เป็นพิษในปัจจุบัน

ข่าว PR Focus

ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ (ที่ 5 จากขวา) หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์  ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การรักษาครรภ์เป็นพิษในปัจจุบัน หรือ Preeclampsia : Recent Update เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี รศ.นพ. วิทยา ถิฐาพันธ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทย์ผู้เชี่ยวด้านสูติศาสตร์ (ที่ 6 จากขวา)   และ Dr. Wim van der Helm (ที่ 4 จากทางขวา) ตัวแทนจาก บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ร่วมบรรยายถึงวิทยาการใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้การดูแลผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องบรรยายเติม บุญนาค ชั้น 2 อาคารสูติศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ทั้งนี้  บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ [ประเทศไทย] ให้การสนับสนุน       เมื่อเร็วๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.