ร.พ.นพรัตนราชธานี จัดบรรยายวัยทองกับภาวะ...กระดูกพรุน”

ข่าว PR Focus

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานเปิด       การบรรยายพิเศษเรื่อง วัยทองกับภาวะ...กระดูกพรุน โดยมีคณะแพทย์ จากกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ นรีเวชศาสตร์ และกลุ่มงานโภชนาวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ ภญ. กรรณิการ์ เอกศักดิ์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด ได้นำเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก พร้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โซลูแคล และ แคลจี ไปบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฟรี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  เมื่อเร็วๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.