ทรู ร่วมงานสัมมนา การพัฒนา VoIP ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กทช.

 

ข่าว PR Focus

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  โดย  ดร.เจน จูฑา  ผู้จัดการทั่วไป VoIP Business (ที่ 3 จากขวา)ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนา VoIP ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งาน VoIP ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมี ดร.โกศล   เพ็ชรสุวรรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.