ดัชมิลล์ นมเปรี้ยวดีไลท์ ห่วงใย ชวนคนไทยเช็คอาการติดหวาน พร้อมลดละเลิกอาการติดหวาน

กับแคมเปญ “ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก”

โรคเบาหวาน” นับเป็นภัยร้ายคู่กับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารรสหวาน อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นจำนวนมาก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ และ องค์การอนามัยโลก จึงจับมือกัน กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน คือ “วันเบาหวานโลก” เพื่อการรณรงค์และสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึง “โรคเบาหวาน” ให้กับประชากรโลก 

ดัชมิลล์ ตระหนักถึง ภัยร้ายของโลกเบาหวาน จึงได้ร่วมกับ ศิริราชพยาบาล จัดโครงการ “ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก” กับนมเปรี้ยว “ดีไลท์ โพรไบโอติก” โดยมีกิจกรรมพิเศษ เชิญชวนคนไทย “เช็ค ลด ละเลิก อาการติดหวาน”  ด้วยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจ ผ่านคาราวานรณรงค์ไปในพื้นที่ชุมชน อาทิ ตลาดสด สถานที่ราชการ  แหล่งชุมชนต่าง ๆ เบื้องต้นในเขตจังหวัด เชียงใหม่  ขอนแก่น และ สงขลา เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนวัยเริ่มทำงาน รวมไปถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์  ได้ให้ความสำคัญต่อการบริโภคน้ำตาล กล่าวคือ “ควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนต่อวัน”  ซึ่งจะมีการทำ Troop ควบคู่กับเปิดให้ร่วมสแกน QR code รักติดหวาน รับฟรี !!! กระบอกน้ำ ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก อีกทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้อุดหนุนได้ร่วมบริจาค เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวดีไลท์ สูตรน้ำตาล 0.1% ผ่านตัวแทนหนุ่มสาวดีไลท์ ได้ร่วมบริจาคขวดละ 10 สตางค์ และ เมื่อซื้อจากช่องทางอื่น จะได้ร่วมบริจาค ขวดละ 5 สตางค์ โดยจะรวบรวมและนำบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลศิริราช เริ่มตั้งแต่ 11 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด https://www.facebook.com/Delightimulus

นายภูมิชาญ สิงหรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เปิดเผยว่า “ ดัชมิลล์ ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการ “ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก” กับนมเปรี้ยว “ดีไลท์ โพรไบโอติก” เนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยร้ายของ “โรคเบาหวาน” ที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและบริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็น ดัชมิลล์ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก และมีผลิตภัณฑ์สูตรน้ำตาล 0.1%     จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยได้ร่วม “เช็ค ลด ละเลิก อาการติดหวาน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีขบวนรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในแหล่งชุมชนต่าง ๆ  อีกทั้งยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่าย นมเปรี้ยวดีไลท์ สูตรน้ำตาล 0.1% เมื่อซื้อผ่านตัวแทนหนุ่มสาวดีไลท์ ได้ร่วมบริจาค ขวดละ 10 สตางค์ และเมื่อซื้อจากช่องทางอื่นๆ ได้ร่วมบริจาคขวดละ 5 สตางค์ โดยจะรวบรวมเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวาน ผ่านโรงพยาบาลศิริราช เริ่มตั้งแต่ 11 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2566นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด https://www.facebook.com/Delightimulus

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “ ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2565 พบว่า ประชากรในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคเบาหวานรวม 3.3  ล้านคน โดยผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนใหญ่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และเชื่อว่า ยังมีประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานระยะเริ่มแรกและที่ยังไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ อาทิ โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์อัมพาต  ดังนั้น การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้คนในสังคม ให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ และลดการบริโภคน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ ไม่เกินวันละ 6 ช้อนต่อวัน จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้เป็นอย่างดี  การจัดโครงการ   “ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก”กับนมเปรี้ยว “ดีไลท์ โพรไบโอติก” นับว่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก 

สำหรับ โครงการ “ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก” กับนมเปรี้ยว “ดีไลท์ โพรไบโอติก” ยังได้รับเกียรติจาก .นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.พญ. จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมในกิจกรรมเปิดตัว คาราวานรณรงค์เสริมสร้างความความรู้ ให้คนไทยตระหนักถึงความเสี่ยงของการติดหวาน โดยเลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานอย่างเข้าใจ ทั้งนี้ ยังเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบความเสี่ยงติดหวานกับนมเปรี้ยวดีไลท์ได้ที่ https://www.facebook.com/Delightimulusหรือ สแกน QR Code ที่เว็บไซด์ http://www.delightImulus.com/quize  อีกด้วย

     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
เลขที่ 9/134 หมู่บ้านทองสถิตย์ 9 วิลล่า ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.