CAT เดินหน้าโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”

ส่งเสริมเยาวชนใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อการเกษตร

ข่าว PR Focus

ผศ. อภิเนตร อูนากูล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยี IoT สำหรับการพัฒนาพื้นที่เกษตรอัจฉริยะในโครงการ ‘CAT เพาะพันธุ์ดี ให้แก่ นางสาววาสนา พรศิวกุลวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรโดยมี ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี (กลาง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.