Thailand Headlines จัดเสวนา “บทบาทและความสำคัญของสื่อจีนในประเทศไทย”

พร้อมเปิดตัว 2 รายการ Thailand Coming  และ Thailand Headlines online

ข่าว PR Focus

ไทยเจียระไน กรุ๊ป เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและวัฒนธรรมไทย-จีน เปิดประเด็นเสวนา “บทบาทและความสำคัญของสื่อจีนในประเทศไทย”  พร้อมเปิดสื่อจีน 2 รายการ คือ Thailand Coming และ Thailand Headlines Online สนองความต้องการเข้าถึงสื่อระหว่างประเทศ ไทย – จีน เชื่อมสะพานการค้า และ ความสัมพันธ์อันดี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

นางสาวหลุ่ย  แซ่กั๊ว ประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด และ บรรณาธิการ สำนักข่าว Thailand Headlines  กล่าวว่า “ สำนักข่าวภาษาจีน Thailand Headlines (ไทยแลนด์เฮดไลน์) หรือ ไท่กั๋วโถวเถียวซินเหวิน นับเป็นสื่อภาษาจีนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของชาวจีนผู้ติดตามทั่วโลก โดยมาตรฐานในการรายงานข่าวบนความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงประเด็น อีกทั้ง ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ซึ่งมียอดติดตามข่าวสำคัญของไทยบ่อยครั้งทะลุเป็นหลายสิบล้านวิว อาทิ ข่าวการเลือกตั้ง 62  มียอดชมกว่า 20 ล้านวิว, ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ยอดชมกว่า 24.4 ล้านวิว และ ข่าวเรือล่มในจังหวัดภูเก็ต มียอดชมกว่า 27.7 ล้านวิว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ไทย- จีน ที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงเปิดสื่อออนไลน์ 2 รายการใหม่ คือ  Thailand Coming และ Thailand Headlines Online ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ปัจจุบัน สื่อออนไลน์มีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนมากขึ้น โดยทั้ง “สื่อออนไลน์” และ “โซเชี่ยลมีเดีย” มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าขายและสนับสนุนเศรษฐกิจให้เข็มแข็งอย่างรวดเร็ว    อย่างเช่น ประเทศจีน มีระบบโทรคมนาคมที่ดี มีเครือข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ประชากรสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย ส่งผลให้การเข้าถึงสื่อออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียของจีน มีความนิยมอย่างแพร่หลาย แม้ว่า Facebook และ Twitter จะถูกบล็อก แต่จีนก็มี WeiBo WeChat และแพลตฟอร์มข่าวสารอีกหลายแพลตฟอร์ม ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารข่าวสารต่างๆ ระหว่างชาวไทย และ ชาวจีน ที่มีความสัมพันธ์มานาน ส่งผลให้สื่อจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข่าวสารให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว  จากการจัดงานเสวนา “บทบาทและความสำคัญของสื่อจีนในประเทศไทย” ครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในความสัมพันธ์ไทย-จีน ได้แก่ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณวิบูลย์ คูสกุลอดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และ คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ บก.อาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึงความสำคัญของสือจีนในประเทศไทย ที่มีบทบาทต่อการสร้างความสัมพันธ์และการค้าอย่างมาก

นางสาวหลุ่ย  กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสำนักข่าวภาษาจีน Thailand Headlines ในไทยมีอยู่ 4 ประการ
1. ให้ชาวจีนในไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาถึงประเทศไทย ได้รับรู้ข่าวสารแบบแท้จริง ทันเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินนี้ที่ตนอาศัยอยู่หรือที่ตนกำลังท่องเที่ยวอยู่
2. ให้เสียงความคิดของชาวจีน และนักท่องเที่ยวจีนในไทยได้รับรู้โดยสังคมไทยแบบไม่ถูกเบี่ยงเบน หรือมีอคติ ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน แก้ไขข้อมูลที่อาจทำให้ชาวไทยไม่เข้าใจชาวจีน จนเกิดความแตกแยก
3. ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ชาวจีนหรือนักท่องเที่ยวจีนในไทยที่ประสบปัญหา หรือได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
4. เผยแพร่ด้านที่ดีงาม ทันสมัย ของประเทศไทยให้กับชาวจีนทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย แก้ไขข่าวเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย  และปัจจุบันนี้ สำนักข่าวภาษาจีน Thailand Headlines มียอดผู้ติดตามทะลุ 1 ล้าน 5 แสน คนทั่วโลก  และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 ของสื่อออนไลน์ภาษาจีนทั่วโลก ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการจัดอันดับประเมินของ China News Service (CNS) ร่วมกับคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน ซึ่งจัดอันดับเฉพาะสื่อภาษาจีนจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งคัดเลือกสื่อภาษาจีนทั่วโลกกว่าร้อยสำนักในทุกพื้นที่ ทั้งฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันและต่างประเทศอื่นๆ โดยกำหนดขอบข่ายของการคัดเลือกคือ การเติบโตของสื่อและแนวโน้มในอนาคต มาตรฐานการเติบโตของสื่อ พัฒนาการต่างๆจากสื่อแนวเดิมเป็นสื่อแนวใหม่ ซึ่งประเด็นหลักในการคัดเลือกคือ สื่อที่เน้นการประยุกต์และบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ดีที่สุด  ทั้งนี้คำนึงถึงความแตกต่างของสื่อในแต่ละพื้นที่ด้วย

รายการ Thailand Coming รายการวาไรตี้ นำเสนอกระแสฮอตและเทรนด์ฮิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยว  ไลฟ์สไตล์ ทริคการใช้ชีวิตในเมืองไทย รวมไปถึงข่าวสารในวงการบันเทิงไทย เป็นต้น  เริ่มออนแอร์ในเดือนกันยายน ปี 2017 ที่ผ่านมา  ได้รับการออนแอร์ไปแล้ว 3 ซีซั่น โดยแต่ละตอนมียอดชมกว่า 3 ล้านวิว ทั้งนี้ Thailand Coming ออนแอร์สัปดาห์ละ 1-2 ตอน โดยมีช่องทางออนแอร์ผ่าน WeiBo, Tencent, Wechat, IQIYI, Youtube และ   Bilibili

รายการ Thailand Headlines Online  นับเป็นรายการข่าวออนไลน์ภาษาจีนรายการแรกในประเทศไทย โดยจะออนแอร์ตอนละ 15 นาที ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดกว่า 10 ช่องทาง ได้แก่

• WeiBo 泰国头条新闻Thailand Headlines
• WeChat泰国头条新闻Thailand Headlines
• 
https://www.thaiheadlines.com/
• https://www.facebook.com/ThailandHeadlines/
• https://www.instagram.com/thailandtgttxw/
• https://twitter.com/thaiheadlines
• https://so.ifeng.com/?q=%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E5%A4%B4%E6%9D%A1%E6%96%B0%E9%97%BB&c=1
• https://www.toutiao.com/
• http://www.chinanews.com/
• https://om.qq.com

จากฐานผู้ติดตามของสำนักข่าว Thailand Headlines  ที่มีมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคนทั่วโลก มั่นใจว่า จะส่งผลให้ Thailand Headlines กลายเป็นสำนักข่าวภาษาจีนยอดนิยมของชาวจีน ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยียุค 5G ที่กำลังจะก้าวเข้ามา จะยิ่งทวีความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น Thailand Headlines  จึงต้องการตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่าง โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข่าวสารประเด็นร้อนในสังคมไทย บนพื้นฐานของความถูกต้อง แม่นยำ  รวดเร็ว และเป็นกลางอีกทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนที่มีคุณภาพ อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะสื่อภาษาจีนออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทย  Thailand Headlines  ทำหน้าเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทยจีน และเป็นสื่อกลางในการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมออนไลน์ระหว่างไทย-จีน ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงชาวจีนและไทย อีกทั้ง ทำหน้ารับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน โดยเฉพาะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ สถาบันสอนภาษาจีนหลักของจีนในประเทศไทย  รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน ภายใต้ กิจกรรมสานสัมพันธ์ในรั้วโรงเรียน”นางสาวหลุ่ย กล่าวในที่สุด

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.