CAT จับมือ NIA และ TESA ตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

ข่าว PR Focus

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จับมือกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เพื่อร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล (Digital City Innovation Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ.และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมเมือง ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.