CAT สร้างเสาโทรคมฯต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ

ข่าว PR Focus

นายสงบ สังขจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ร่วมกับ นายสุริยัน ภู่เอิบ พนักงานพิทักษ์ป่า นำทีมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการสร้างเสาโทรคมนาคมเพื่อเปิดให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่ายอย่างครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ด้วยรูปแบบเสาต้นไม้ที่กลมกลืนกับทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยว  พร้อมระบบสื่อสัญญาณและระบบไฟฟ้า ณ อุทยานแห่งชาติ  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.