CAT cyfence จัดสัมมนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข่าว PR Focus

นางสาวกัณณิกา วรคามิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมงาน CAT cyfence จัดสัมมนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อยกระดับการดำเนินงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรองข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบ สอดรับกับกฎหมายและมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัย  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงานให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล  โดยมี นายไพบูลย์ แก้วเพทาย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ และนายพายัพ ไตรยวงค์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ CAT เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.