CAT จับมือ สกว. เสริมสร้างบุคลากร

เพื่อพัฒนานวัตกรรม IoT ในโครงการ TRF-CAT Funding

ข่าว PR Focus

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TRF-CAT Funding เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างคุณค่า (Value Creation) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมสนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

 

News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.