CAT จับมือ สกว. เสริมสร้างบุคลากร

เพื่อพัฒนานวัตกรรม IoT ในโครงการ TRF-CAT Funding

ข่าว PR Focus

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TRF-CAT Funding เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างคุณค่า (Value Creation) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมสนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.