CAT จับมือ AILES ปฏิวัติการศึกษาสู่ระบบออนไลน์

เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้เรียนได้ทุกที่...ทุกเวลา

ข่าว PR Focus

เทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามาปฏิวัติระบบการศึกษาและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT และ กลุ่มนักวิชาการจากสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน หรือ AILES ได้จับมือกันดำเนิน โครงการความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ภายใต้โครงการ  CAT - AILES Digital School (CADS)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกแก่เด็กนักเรียน ให้ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ ในรูปแบบที่ชอบอย่างอิสระ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาทางเลือก Alternative Education ผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการศึกษาและดำเนินโครงการร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT ไปเมื่อเร็วๆ นี้  

       ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CAT ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารของประเทศ ได้ให้การสนับสนุนแฟลตฟอร์ม Digital Learning Solution และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน (AILES) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการศึกษาในภาคเอกชนและโรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีการพัฒนางานวิชาการด้านการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการการศึกษาทางเลือก รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้นอกระบบ
  นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่จะปฏิวัติระบบการศึกษาให้พัฒนาสู่ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Application) ด้วยการบูรณาการ e-Business Platform เช่นบริการ CAT conference, e-entertainment, e-Learning และระบบอื่นๆ ที่จะช่วยให้โรงเรียนนอกระบบสามารถแปลงสื่อการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ในลักษณะ Content Creator และก้าวสู่ผู้ให้บริการ Learning Service Provider ภายใต้แนวคิดห้องเรียนอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
         ดร.มณฑา วิญญโสภิต นายกสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อิสระเพื่อความยั่งยืน หรือ AILES กล่าวว่า ระบบการเรียนในโครงการ  CAT - AILES Digital School หรือ CADS จะเป็นรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัยโดยโรงเรียนนอกระบบ สามารถเลือกเป็นผู้จัดการศึกษาได้ 3 รูปแบบตามความถนัดและความพร้อม ได้แก่ รูปแบบเรียนเสริมความรู้ โดยเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย และให้บริการสื่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และระบบการสอนปกติของโรงเรียนนอกระบบนั้นๆ เพื่อเสริมความรู้ในโรงเรียนหรือเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา รูปแบบเรียนแบบพบกลุ่ม (CADS & Learning Group) เป็นนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่สมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายกับโครงการ (ต้องไม่เรียนในโรงเรียนใด) เรียนด้วยตนเองผ่านระบบ Internet และบูรณาการจัดการเรียนรู้ตาม Individual Education Plan ; IEP โดย LSP สัปดาห์ละ 1-3 วัน เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายภายใน 2-3 ปีเพื่อเข้าเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ (เรียน CADS + พบกลุ่ม + รับวุฒิ กศน.) และ รูปแบบห้องเรียน  โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ออกจากระบบโรงเรียนปกติ เพื่อมาเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนระบบออนไลน์ และบูรณาการจัดการเรียนรู้รายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ถึง 5 วันเป็นเวลา 3 ปี ตามรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัย อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนที่มีทักษะที่เหมาะสม ซึ่งจะได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายเพื่อนำไปใช้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

       สำหรับ คณะทำงานในโครงการ  CAT - AILES Digital School หรือ CADS   เป็นความร่วมมือ ระหว่าง CAT  ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกัน สมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการนำเข้าเนื้อหาการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยในระยะเริ่มต้น จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่สนใจเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้เข้าร่วมโครงการฯ รวมไปถึงเปิดรับสถาบันการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร์ ให้เข้ามาร่วมในโครงการ CADS เพิ่มมากขึ้น และร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เรียนได้ทุกที่…ทุกเวลา ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเลือกหัวข้อและเนื้อหาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนเพิ่มบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ และเป็นโค้ชที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ที่บรรลุผล นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนยุคใหม่ ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช้ผ่านเทคโลยีสื่อสารยุคใหม่ และสามารถนำวุฒิการศึกษาไปใช้เรียนต่อ นำความรู้ไปใช้ทำงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.