CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN

พร้อมสนับสนุน “ภูเก็ต” เป็นต้นแบบสมาร์ตซิตี้แห่งแรกของไทย

ข่าว PR Focus

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นประธานเปิดงาน “Success to Phuket Smart City” พร้อมเปิดตัว LoRa IoT by CAT  โดยมี พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  และนายนรภัทร ปลอดทอง (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ร่วมด้วยพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Phuket Smart City ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ตามแผนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรม Bhukitta Grand Ballroom จังหวัดภูเก็ต  เมื่อเร็วๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.