MDES วางเป้าปี 61 CAT สามารถให้บริการ Free WiFi ทั่วภูเก็ตครบ 1000 จุด

พร้อมหนุนทำ ริชแบนด์ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ข่าว PR Focus

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางไปเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ด้านสมาร์ทเซฟตี้ โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยในโอกาสนี้ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับคณะ พร้อมร่วมคณะเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต และเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากการที่ติดตั้งซีซีทีวีในระบบดิจิทัล
   ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ขยายการให้บริการ WiFi ฟรี โดยวางเป้าให้ปีนี้สามารถให้บริการได้ถึง 1,000 จุด  เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่มาพร้อมกับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงการเติบโตในการลงทุนด้านอื่นๆ ของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือกับจำนวนนักท่องที่จะเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้ให้นโยบาย CAT เตรียมจัดทำ “ริชแบนด์” โดยให้มีลักษณะคล้ายกำไลข้อมือแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดได้ทดลองใช้บริการ ซึ่งริชแบนด์จะติดตั้งจีพีเอส เพื่อใช้ติดตามนักท่องเที่ยวให้สามารถรู้ว่าอยู่ตำแหน่งใด ทั้งนี้เพื่อป้องกันเวลาเกิดเหตุจะช่วยให้สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังจะให้มีการพัฒนาริชแบนด์ให้สามารถให้บริการได้อย่างหลากหลาย อาทิ การซื้อของในร้านค้า ร้านอาหาร การซื้อประกันภัย การบันทึกการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเล
   โครงการสมาร์ทซิตี้ ภูเก็ต  ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDE ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยทำให้เมืองสามารถเชื่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ เติบโตในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.