CAT มอบรางวัล “ที่สุดนวัตกรรมสมองกล”

โครงการ “TESA Top Gun Rally 2018”

ข่าว PR Focus

นายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล (กลางแถวบน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เป็นผู้แทนร่วม มอบรางวัลผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศ โครงการ “TESA Top Gun Rally 2018” การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Smart National Park4.0”  ให้แก่ ทีม Hookworms จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเงินสดมูลค่า  50,000  บาท โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ทีม KU A Team จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีมชมพูพันธ์ทิพย์-2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ ปีนี้โครงการ “TESA Top Gun Rally 2018”  การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 จัดขึ้นภายใต้หัวข้ออุทยานแห่งชาติ 4.0  “Smart National Park” โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกันประชันคิดค้นพัฒนาต้นแบบสมองกลฝังตัวเพื่อใช้งานในการแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดย  กสท โทรคมนาคม (CAT) ให้การสนับสนุนโครงข่าย LoRaWAN  โครงข่ายไร้สายที่ออกแบบเพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ช่วยให้อุปกรณ์สมองกลในโครงการดังกล่าวเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปีนี้โครงการ “TESA Top Gun Rally 2018” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 โดยเป็นการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ร่วมกันประชันคิดค้นพัฒนาต้นแบบสมองกลฝังตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ4.0 โดย CAT เป็นผู้สนับสนุนโครงข่าย LoRaWAN  ซึ่งออกแบบเพื่อการใช้งาน IoT โดยเฉพาะให้ ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของอุปกรณ์สมองกลในโครงการดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.