“ซัสโก้” รับประกาศนียบัตร การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

ข่าว PR Focus

นายประมนต์ สุธีวงศ์ (ซ้าย)  ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มอบประกาศนียบัตร “รับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ให้แก่ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายภิมุข สิมะโรจน์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซัสโก้ รับมอบ  ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส อีกทั้ง มีนโยบายปฎิบัติในการป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนจากเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Collective Action Coalition หรือ CAC) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.