“ซัสโก้” รับประกาศนียบัตร การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

ข่าว PR Focus

นายประมนต์ สุธีวงศ์ (ซ้าย)  ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มอบประกาศนียบัตร “รับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ให้แก่ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายภิมุข สิมะโรจน์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซัสโก้ รับมอบ  ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส อีกทั้ง มีนโยบายปฎิบัติในการป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนจากเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Collective Action Coalition หรือ CAC) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

 

     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.