แอสโม เอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล และ เอกชนเฟ้นหา

เด็กไทยร่วมสอบแข่งขัน ASMOPS & ASMO International Competition 2017

ข่าว PR Focus

แอสโม เอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล และ เอกชน จัดสอบแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนร่วมสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับเอเชีย ทั้งระดับมัธยมร่วมเข้าสอบวัดผลใน ASMOPS & ASMO International Competition 2017 หรือ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 1  โดยคัดนักเรียนไทยจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 30,000 คน เพื่อเข้าร่วมสอบแข่งขันกับ เด็กนักเรียนจาก มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และ ไต้หวัน ทั้งนี้ มั่นใจ เด็กไทยกวาดรางวัลเพียบ ระหว่าง 17-21 พฤศจิกายน 2560 นี้ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นางสาวสิริพร พันธุ์เขียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ ได้จับมือกับ สถาบันเซอร์ย่า (Surya Institute) ประเทศอินโนนีเซีย ผู้ดำเนินการจัดสอบ ASMOPS (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools) หรือการแข่งขันระดับเอเชียด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามาแล้ว 6 ปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ในการจัดสอบ โดยสถาบันให้ความไว้วางใจ กับบริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย ซึ่งจัดการแข่งขัน ASMO (Asian Science and Mathematics Olympiad) การแข่งขันระดับเอเชียด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม ศึกษามาแล้ว 3 ปี โดยปีนี้จะจัดเป็นปีที่ 4 ให้จัดการสอบแข่งขัน ASMOPS & ASMO International Competition 2017 หรือ การสอบแข่งขันระดับเอเชียเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลและเอกชนไทย ในการส่งเด็กนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก จำนวนกว่า 30,000 คน ทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมสอบแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย กับเด็กนักเรียนจากประเทศ มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2560 นี้
 
สำหรับ การสอบแข่งขัน วัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย ได้มีการเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2557  จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กับ บริษัท โอลิมปิค เอ็ดดูเคชั่น ประเทศมาเลเซีย ที่ร่วมกันจัดสอบแข่งขัน ภายใต้ชื่อ  ASMO  ด้วยปณิธาน 3S คือ

• Standard ยกระดับหลักสูตร เพื่อสร้างมาตรฐานความสามารถให้เด็กไทยอยู่ในมาตรฐานสากล
• Stimulant กระตุ้นให้เด็กไทยสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
• Star การเลือกเฟ้นนักเรียนที่มีความสามารถด้านนี้ ผลักดันให้เจริญเติบโตและเป็นต้นแบบให้กับเด็กไทยคนอื่นต่อไป

จึงให้ความสำคัญในการออกข้อสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ให้ตรงตามมาตรฐานสากล จนได้รับความเชื่อถือจากสถาบันนานาชาติ แต่ละปีจะมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศ เข้ามาร่วมสอบวัดระดับความรู้ฯ เป็นจำนวนมาก และในปีนี้ ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน ASMOPS & ASMO International Competition 2017  เป็นการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นครั้งแรก โดยจะมีเด็กนักเรียนจาก 5 ประเทศร่วมแข่งขัน ได้แก่ มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน และ ประเทศไทย สุดท้ายได้เฟ้นหานักเรียนจาก 5ประเทศรวมกัน จำนวน 100  ทั้งนี้ มั่นใจว่า เด็กนักเรียนไทยที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จะคว้ารางวัลได้สูงสุด เช่นทุกปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.