CAT ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่มอบถุงน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัย 

ในพื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว PR Focus

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีมผู้บริหารและพนักงาน CAT จิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงน้ำใจ CAT จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิรัตน์ สินสาย นายอำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.