CAT ร่วมมือ ตำรวจ และ กทม. เชื่อมระบบกล้อง CCTV

ดูแลความปลอดภัยประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

ข่าว PR Focus

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สนช.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เชื่อมโยงวงจรกล้อง CCTV เพิ่มเติมให้ครอบคลุมเส้นทางเข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีฯ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในงานรักษาความปลอดภัยทั้ง ตำรวจ ทหาร และ กทม. โดยเจ้าหน้าที่ CAT ได้เข้าติดตั้งระบบทั้งหมดและปฏิบัติงานเต็มกำลังตลอด 24 ชม.ตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมงานพระราชพิธีฯ   นอกจากนี้  ยังได้จัดจิตอาสาเฉพาะกิจ ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยผ่านการอบรมและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอุปกรณ์กล้อง ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมกล้อง  รวมถึงแนวทางจัดการแก้ไขกรณีระบบมีปัญหา  ซึ่งจิตอาสาทุกคนมีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทันที

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.