ซัสโก้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาสถานีบริการน้ำมัน

ข่าว PR Focus

นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญากับ นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา (ที่2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายเจษฎา โสภณพนิซ ยังพิชิต (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัท นอติสเอนเนอยี่ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแนวนโยบายของภาครัฐ  โดยจะดำเนินการติดตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาวิภาวดี 1 เป็นสถานีต้นแบบแห่งแรก โดยมีเป้าหมายที่จะขยายโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมต่อไปอีกในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1-1.5 MW

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.