ร.พ. พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ เฮลธ์ อิมแพค
จัดบรรยายวิชาการ “โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง”

ข่าว PR Focus

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  โซลูแคล แคลเซียม นวัตกรรมใหม่ผสมคอลลาเจน จัดบรรยายวิชาการเรื่องโรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง เพื่อให้ความรู้และการป้องกันโรคกระดูกพรุนอย่างถูกวิธีแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยมี พอ.นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์ (คนแรกจากขวา) ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  นอกจากนี้ นางสาวภิญญาดา  ศิลาวรกุล (คนที่2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด ยังได้นำเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ โซลูแคล ไปบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฟรี ณ ห้องประชุมประจวบ ชั้น3 อาคารออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็วๆ  นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.