“แบล็คแคนยอน” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล “เดิน - วิ่ง อุทยานจามจุรี” 2559

Walk For Fun Run For Health (วอค ฟอร์ ฟัน รัน ฟอร์ เฮลท์)

ข่าว PR Focus

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ  (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานชมรมจุฬาฯ 09  และ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล   (ที่ 1 จากซ้าย)  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมขอบคุณ  นางกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารตราสินค้า บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนเครื่องดื่มหลากหลายเมนูอร่อย ในกิจกรรมกุศล “เดิน-วิ่ง อุทยานจามจุรี 2559 หรือ Walk For Fun Run For Health (วอค ฟอร์ ฟัน รัน ฟอร์ เฮลท์) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่มุ่งหมายให้เป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์  อันดีระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน และเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.