โรช ไดแอกโนสติกส์ ร่วมกับสถาบัน ซิกเนเจอร์ จีโนมิค
จัดบรรยายเชิงวิชาการ เทคโนโลยี Microarrays in Cytogenetics

ข่าว PR Focus

บริษัท  โรช  ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบัน ซิกเนเจอร์ จีโนมิค จัดบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง Microarrays in Cytogenetics การนำเทคโนโลยีโครแอเรย์มาประยุกต์ใช้ในด้านเซลล์พันธุศาสตร์ โดยมี  รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ (คนที่ 2 จากขวา)  หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ. ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค (คนที่ 3 จากขวา)  หัวหน้าหน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

โดยได้มีการกล่าวแนะนำการตรวจคัดกรองของโรคปัญญาอ่อน (down syndrome) ในตัวอ่อนระหว่างการตั้งครรภ์ (Prenatal Diagnostics) ว่าควรทำการคัดกรองในสตรีตั้งครรภ์ไม่จำกัดช่วงอายุ ซึ่งโดยทั่วไปสูตินารีแพทย์มักจะทำการคัดกรองในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป แต่จากการศึกษาในปัจจุบันพบเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนเกิดจากคุณแม่ที่มีอายุน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการคัดกรองมุ่งเน้นคุณแม่ที่มีอายุมาก ทำให้พลาดการตรวจคัดกรองคุณแม่ที่มีอายุน้อยลงไป

พร้อมกันนี้ Dr. Trilochan Sahoo (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ Signature Genomics Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่อง Microarrays ณ ห้องลาดพร้าวสูท โรงแรม โซฟีเทล เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.