เจโทร จับมือ บีโอไอ จัดสัมมนา Thailand-Plus-One

โอกาสทางธุรกิจแนวใหม่จากประสบการณ์ของญี่ปุ่น

ข่าว PR Focus

นายมาซายาสุ  โฮซูมิ (กลาง) ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ  เป็นประธานจัดงานสัมมนา “Thailand Plus One” [ไทยแลนด์ พลัส วัน] “ ธุรกิจและการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อเสริมสร้างความรู้และโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านการลงทุนรูปแบบบวกหนึ่ง ให้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ โดยมี นายโชคดี แก้วแสง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. นางสาว พันจินดา เล่งสะหวัด  ผอ. ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งชาติ
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
2. นาย โชคดี แก้วแสง   รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย
3. นายมาซายาสุ โฮซูมิ                 ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ
4. นายฮิโรคาซุ ยามะโอกะ             ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ย่างกุ้ง
5. นายเค็นจิ อูเอมัตสุ                    กรรมการ ส่วนงานการวางแผนการผลิต บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.