โรงอาหาร “รักษ์โลก” จากกล่องนม “ยูเอชที”

โดย มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ภาคอินเตอร์

เพื่อโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น

ข่าว PR Focus

จากกล่องนม “ยูเอชที” ธรรมดาๆ ได้กลายร่างมาเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ ในรูปแบบของโรงอาหารรักษ์โลกเอนกประสงค์ ที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการทำกิจกรรมและการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีต้นกำเนิดมาจากกิจกรรม “ซีเอสอาร์” ของ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อน ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด หรือ Hometown School Development รูปแบบของโครงการฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอบทความเกี่ยวกับบ้านเกิด เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะให้ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนและพัฒนาบ้านเกิดของพนักงานท่านนั้นๆ ให้เป็นจริง
โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด สานต่อมาเป็นปีที่ 7  โดยในปีนี้ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบและสร้างอาคารโรงอาหารรักษ์โลก ตามแบบฉบับ Green Concept ด้วยการนำกล่องนมยูเอชที [UHT] มาใช้เป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้างโรงอาหารรักษ์โลก เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น  ตามความประสงค์ของ นางสาว พันทิพา   ตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์บริการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ที่เห็นว่าเด็กๆ ในโรงเรียน ขาดแคลนสถานที่ส่วนกลางในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงโรงอาหารที่จะใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารกลางวัน 
 นายทัตสึโอะ มัตสึโอกะ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และได้จัดโครงการอาสาพัฒนาบ้านเกิดขึ้น เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมนำเสนอความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด ผมเชื่อว่า หากได้กลับไปช่วยพัฒนาโรงเรียนในชุมชนที่เคยอยู่เคยเรียน ก็จะเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนรุ่นหลังที่จะเป็นอนาคตของชาติ ที่สำคัญ คือ จะต้องส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ทุกๆ คน มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ “รักษ์โลก” ไปด้วยกัน  
 นางสาว พันทิพา ตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์บริการจังหวัดขอนแก่น เจ้าของบทความที่ได้รับการคัดเลือก กล่าวว่า “ดีใจมาก ที่มีโอกาสกลับมาพัฒนาโรงเรียนค่ะ ดิฉัน เห็นว่าเด็กๆ ที่โรงเรียนยังขาดแคลนพื้นที่ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตอนกลางวันก็มีพื้นที่ไม่เพียงพอในการรับประทานอาหารกลางวัน เดิมจะใช้โรงอาหารเล็กๆ และมีสภาพทรุดโทรมมาก วันนี้ ผู้บริหาร และเพื่อนๆ พนักงาน ก็มาร่วมด้วยช่วยกัน ส่งมอบโรงอาหารหลังใหม่ ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ที่ดีใจกับโรงอาหารรักษ์โลกที่สวยงาม ก็ยิ่งดีใจมากๆ ค่ะ”  
ด.ญ.วรรณิดา มินบุรี (น้องเนย) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ใช้โรงอาหารหลังใหม่ เพราะว่า โรงอาหารหลังเก่ามีความทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในโรงเรียน ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่มามอบโรงอาหารให้หนู และมาช่วยกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เพื่อให้ความร่มรื่นและเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่สนุก เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนและสิ่งแวดล้อม หนูดีใจมากๆค่ะ”
 โรงอาหารรักษ์โลก ได้แรงบันดาลใจจาก บ้านทรงไทย ที่มีหลังคาสามเหลี่ยมทรงสูงช่วยในการถ่ายเทอากาศ และร่องระหว่างสามเหลี่ยมทำให้น้ำฝนไหลลงได้สะดวก รวมทั้งผสมผสานแนวคิด Green Concept โดยนำกล่องนมมารีไซเคิล อัดเป็นแผ่นเพื่อใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้นำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สุงสุด ช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ในการจัดโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดและในทุกโครงการจิตอาสา ทาง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ยังได้สอดแทรกกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” ในโครงการ One Lift You Need, One Seed We Plant ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 6 ปี เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)  รวมไปถึงคณะครูและเด็กนักเรียน ได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้รอบๆ โรงเรียนใน แล้วปิดท้ายด้วยการบริจาคเงิน จำนวน  1 แสนบาท พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์ด้านการเรียนและการสอนต่อไป

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.