เสวนา “Meaningful Broadband: A Plan for Thailand”
มิติใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “Meaningful Broadband: A Plan for Thailand” มิติใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคนไทยทุกระดับ โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมวิทยากรบรรยายพิเศษ คือ นายศุภชัย  เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  พร้อมด้วย Prof.Craig Warren Smith, Director of  Meaningful Broadband Working Group Secretariat ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.15 – 12.00 น. ณ Sasin HALL ชั้น 9 ศศินทร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจและประชนทั่วไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์http://www.meaningfulbroadband.org   หรือโทร 02-2183364-5

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.